Homologatie of keuring van lichte vracht naar camper voor zelfbouw DIY

Update: een van de gevolgen van de corona crisis is de grote vraag naar alles wat met campers te maken heeft. Mensen kunnen niet op hotel en mogen alleen nog in eigen land op reis. Logisch gevolg is dat veel prijzen de hoogte in gaan. Zo stonden er voor corona nog stoelen te koop op eBay voor 750 EUR en is de prijs van datzelfde zoekertje nu aangepast naar 1050 EUR. En dat is maar 1 van de vele voorbeelden.

Ik krijg meer en meer vragen rond het hele keuringsproces van lichte vracht naar camper. Iets wat mensen vooral willen doen met hun zelf omgebouwde camionette of bestelbus. Zo ook wij trouwens.

Moet je eigenlijk wel keuren als camper?

Misschien nog wel de belangrijkste vraag, moet je eigenlijk wel je bestelbus keuren als camper eens die ingericht is? Of kun je gewoon als lichte vracht ingeschreven blijven waarbij die lichte vracht dan toevallig een slaapplaats in de laadruimte heeft staan?

Zelf hebben we iets meer dan 2 jaar met onze Fiat Ducato L3H2 rondgereden als lichte vracht maar dan wel al omgebouwd tot camper. Het kan dus zeker. Van die 3x dat we naar de keuring gegaan zijn is er eigenlijk maar 1x in de laadruimte gekeken. En die keer is er niets gezegd van het bed of de kastjes die daarin stonden. Net als de andere keren zijn we gewoon gekeurd geweest.

Zowel met een lichte vracht als met een camper moet je meteen na aankoop en elk jaar opnieuw naar de keuring. Dus niet zoals met een gewone auto waarbij je de eerste 4 jaar niet naar de keuring hoeft te gaan. Op dat vlak dus geen enkel verschil.

De jaarlijkse wegenbelasting daarentegen verschilt wel, en veel. Ik ken de exacte bedragen niet uit het hoofd maar voor een LV betaalde ik iets van 160 EUR en nu voor de camper is dat iets van 330 EUR. Het dubbele dus. As je dat uitrekent over de levensduur van je camper dan bespaar je dus wel een mooi bedrag door als LV ingeschreven te blijven.

Update : omdat hier geregeld vragen over kwamen heb ik de exacte bedragen opgezocht. De eerste keer betaalden we als lichte vracht 134.25 EUR en nog wat bijkomende kosten. Eens omgekeurd heb je nieuwe papieren en moet je de camionette dus opnieuw inschrijven. Sindsdien betalen we als camper jaarlijks 344.64 EUR en wat bijkomende kosten.

Belangrijk detail is dat wij in Wallonië wonen. Ik heb het hier dus over de “taxe de circulation” en daarnaast betaal je 1x de “taxe de mise en circulation” of wat in Vlaanderen de belasting eerste in verkeerstelling heet. Ik heb het hier enkel over de jaarlijkse belasting. Meer over het systeem in Wallonië via deze link. En voor de Vlaamse info kun je hier terecht.

Met dank aan de mensen die mij hierover contacteerden.

Het nadeel van een lichte vracht is dan weer dat je volgens de wet geen zitplaatsen met gordel achterin kunt hebben. Het maximum aantal zitplaatsen is dus beperkt tot 1 bestuurder en 2 passagiers (met dubbele bank voorin) of nog eens 3 extra passagiers met een dubbele cabine. Maar een dubbele cabine is duidelijk gescheiden van de laadruimte. Sowieso moet in een lichte vracht de laadruimte gescheiden zijn. En dat brengt ons bij de verschillende categorieën van voertuigen en hun wettelijke beschrijving.

Wat is een camper wettelijk gezien?

Die wettelijke beschrijving is belangrijk want je kan een voertuig enkel in een bepaalde categorie inschrijven als het ook aan die categorie voldoet. Die categorie staat beschreven op je inschrijvingsbewijs (het roze formulier) en je gelijkvormigheidsattest (het witte blad).

Waar een lichte vracht een wettelijke scheiding van de laadruimte vraagt zijn er ook bepalingen voorzien in de wet voor kampeerwagens. En die wettekst ziet er als volgt uit. Ik citeer even alleen wat echt belangrijk is voor wat ik hier wil neerschrijven, de rest kun je zelf opzoeken via de online publicaties in het belgisch staatsblad.

1. ALGEMEEN

Ingevolge het verschijnen van het K.B. van 17/03/03 worden de nieuwe kampeerwagens verplicht goedgekeurd onder de categorie M. Voor de voertuigen voor het eerst ingeschreven of in verkeer gesteld vanaf 31 maart 2003 dienen alle zitplaatsen gebruikt tijdens het rijden, behalve deze geplaatst in langsrichting, (zie voorschriften in punt 2.2.4.2.), goedgekeurd te zijn. Dit wil zeggen dat deze zitplaatsen bevestigd zijn met goedgekeurde verankeringspunten en uitgerust met goedgekeurde veiligheidsgordels.

Dus vanaf 31 maart 2003, dat is alvast een belangrijk detail. Verder in de tekst staat ook de definitie van een kampeerwagen

2.1.1. Kampeerwagen

Een kampeerwagen (VC – SA) is een voertuig van de categorie M1 voor speciale doeleinden waarvan de constructie een woonaccommodatie omvat die tenminste bestaat uit de volgende uitrustingen:

– zitplaatsen en een tafel

– slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen mag worden gecreëerd

– kookgelegenheid

– opbergfaciliteiten

Deze uitrusting moet vast zijn bevestigd. De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk opklapbaar is.

Dus je hebt achterin zitplaatsen, tafel, bed, keuken en berging nodig. Heb je dat niet dan kun je sowieso niet gekeurd worden als camper. Hoe dat er allemaal uit moet zien is niet beschreven dus een zitplaats kan een toilet zijn, een keuken kan een kampvuurtje zijn, enz.

Voor wie toch nog wil blijven rondrijden als lichte vracht staat er in diezelfde wet heel duidelijk beschreven dat dat kan.

* Een lichte vrachtauto / vrachtwagen die uitgerust is met een scheidingswand tussen de bestuurdersruimte en de woonaccommodatie en de vereiste uitrusting voor kampeerwagens kan ingeschreven worden, oftewel:

* als lichte vrachtauto, vrachtwagen

* als kampeerwagen (M1) met wijziging van categorie en aard

* Een lichte vrachtauto / vrachtwagen zonder scheidingswand tussen de bestuurdersruimte en de woonaccommodatie en voorzien van de vereiste uitrusting voor kampeerwagens kan ingeschreven worden, oftewel:

* als lichte vrachtauto (zie fiscale regels van toepassing op de dubbele cabines), vrachtwagen

* als kampeerwagen (M1) met wijziging van categorie en aard

Wanneer het voertuig ingeschreven is als lichte vrachtauto / vrachtwagen of kampeerwagen, is het verboden om personen te vervoeren op de zetels die enkel mogen gebruikt worden bij stilstand van het voertuig.

Indien het voertuig uitgerust is met een scheidingwand, is het verboden om personen te vervoeren op de vaste zitplaatsen in het woongedeelte. Deze zitplaatsen mogen enkel gebruikt worden bij stilstand van het voertuig. Zie punt 2.2.4.1.

En tot slot staat er ook een hint over hoe je van een lichte vracht tot een kampeerwagen kunt komen. Let wel dit is vrij beperkt. En dat is nu wat ik met dit schrijven verder wil verduidelijken op basis van mijn eigen ervaring.

In geval van verandering van categorie (N naar M1), is een nieuwe goedkeuringsprocedure noodzakelijk.

De rest van de wettekst gaat vooral over bepalingen rond gewicht en aanhangers enz. Daar ga ik hier niet verder op in gaan. Sowieso als je een camper koopt of bouwt zul je wel al weten dat je vast zit aan het max gewicht van die camper en je dus nooit meer mag laden dan toegelaten. Hoeveel dat is voor jouw bestelbus staat ook in diezelfde papieren van je voertuig.

Wil je toch nog opnieuw laten keuren?

Dus ik veronderstel nu dat je een bestelbus hebt die je wilt ombouwen tot camper en dan opnieuw wilt laten keuren tot kampeerwagen. Zoniet kun je hier sowieso stoppen met lezen en verder rijden als lichte vracht. Je hebt nu toch al bevestiging dat dat kan zonder problemen, zolang je maar geen mensen achterin laat plaatsnemen tijdens het rijden.

Wil je toch opnieuw inschrijven als camper dan heb je twee opties, grotendeels afhankelijk van wat je allemaal wilt aanpassen.

Update : nog een belangrijk detail waarover mensen mij terecht contacteerden is dat er ook een datum is die het zelf ombouwen via eigen aanpassingen en eigen contact met dienst homologatie en dan een specifieke technische keuring niet langer toelaat. Dan is deze eerste stap dus niet meer mogelijk en kun je niet anders dan met een constructeur werken. Ik citeer uit een bericht van lezer Daniel:

Inverkeerstelling voor 29 april 2013 zou het kenterpunt zijn , om met de technische controle te kunnen werken. Nieuwere wagens moeten via een technisch bureau.”

De weg naar een nieuw COC als zelfbouwer

De goedkoopste, maar daarom niet gemakkelijkste, weg is zelf je dossier opstarten bij de dienst homologatie in Brussel. Daar neem je contact mee op en hen bezorg je alle documenten die ze nodig hebben om voor jouw bestelbus een nieuw COC op te stellen op basis van de nieuwe categorie waartoe het behoort.

Er zijn een paar documenten die je daarvoor nodig hebt en waar je zelf achteraan zult moeten gaan. Zo heb je eerst en vooral de goedkeuring nodig van de fabrikant. In ons geval is dat Fiat. De importeur kan die toestemming tot ombouw ook geven in naam van de fabrikant dus daar moet jij zijn om die te verkrijgen.

Merk op dat niet alle merken die toestemming geven. Fiat en Mercedes zijn veruit de gemakkelijkste. Bij Mercedes kun je zelf een bus bestellen die al zitplaatsen achterin heeft en die met een verplichting tot ombouw komt. Kijk maar bij de opties van de online configuratie tool. Maar er zijn dus ook merken die geen toestemming geven. Peugeot en/of citroen is daar een voorbeeld van. Ook al zijn hun modellen gebaseerd op hetzelfde chassis als van Fiat. Heb je die niet dan is je dossier niet compleet en zit je vast. Dan kun je enkel verder met behulp van een constructeur (zie verder).

Ook zijn er tal van aanpassingen die je zelf niet mag uitvoeren. Dan moet je vooral denken aan aanpassingen die de constructie, de stevigheid van het voertuig, in gevaar kunnen brengen. Om te bepalen of je dat al dan niet gedaan hebt moet je in je dossier van al je aanpassingen foto’s voorzien. Let dus bijvoorbeeld ook op met het maken van gaten voor ramen.

Ook van alles wat je inbouwt waar certificaten bij horen voorzie je een kopie van dat certificaat in je dossier. Denk bijvoorbeeld aan draaiplateau’s die onder de stoelen komen. Dat en natuurlijk tal van foto’s die aantonen dat je inrichting wel degelijk voldoet aan de vereisten van “kampeerwagen”. Zie eerder, dan heb ik het dus over die eettafel, slaapplaats, kookplaats en berging.

In Brussel bekijken ze je dossier, vragen eventueel extra documentatie en geven je vervolgens of een Nee of een goedkeuring. Bij die goedkeuring krijg je dan thuis een nieuw COC. Dat is het witte blad. Op dat nieuwe COC zal dan die categorie van je voertuig aangepast zijn.

De weg naar een nieuw COC met behulp van een constructeur

Moet je nu toch zo’n aanpassing doen die de constructie aanpast? Of heb je zitplaatsen met gordel achterin nodig? Of krijg je nergens de goedkeuring van de fabrikant? Dan kun je nog altijd beroep doen op een constructeur. Dit zijn goedgekeurde bedrijven die dergelijke aanpassingen mogen uitvoeren. Die mensen hebben vaak veel ervaring met het ombouwen van schoolbussen en aanpassingen voor mindervaliden of marktkramers. Om maar een paar voorbeelden te geven.

Zij zullen dat dossier dan ook voor jou opstellen. Zij hebben evengoed contact met de dienst homologatie in Brussel en moet evengoed die foto’s en documenten bezorgen. Maar het spreekt voor zich dat het voor die dienst veel sneller in orde is als ze weten dat de aanvraag komt van een van die bekende bedrijven.

Wij hebben het via deze weg laten uitvoeren omdat we achterin zitplaatsen nodig hadden voor de kinderen. Dat mag je niet zelf uitvoeren. Of als je het zelf uitvoert moet je het afzonderlijk laten goedkeuren via Vincotte wat ook tijd en geld kost. Om maar niet te vermelden dat ik niet de kennis heb om zo’n aanpassing te doen.

In elk geval is het resultaat van beide routes hetzelfde, een nieuw COC met de aangepaste informatie. Heb je extra zitplaatsen of een aangepast laadvermogen dan zul je dat dus ook op dat nieuwe witte blad zien staan.

En tot slot opnieuw aanbieden bij de keuring

We zijn er bijna, je hebt in elk geval al het moeilijkste doorlopen als je dat nieuw COC vast hebt. De laatste stap is opnieuw langs de keuring gaan maar dit keer dus met de nieuwe papieren. Let wel je hebt niet genoeg aan dat nieuw COC. Dat hebben wij geleerd op de keuring zelf waardoor we de eerste keer enkel een voorlopig bewijs meekregen met de nodige instructies.

Op dit moment komt de informatie op je COC niet meer overeen met de info op je inschrijvingsbewijs. En dat zullen ze zeker zien op de keuring. Je moet dus eerst opnieuw langs je verzekering. Die zullen je oude inschrijvingsbewijs vragen en voor jou opsturen naar DIV waar ze dat dan zullen vervangen door een nieuw met dezelfde aanpassingen als je COC.

En als je die 2 aangepaste documenten hebt kun je eindelijk voorrijden op de keuring. En als alles goed gaat hoef je op het einde alleen nog het verschuldigde bedrag te betalen en rij je voortaan met een kampeerwagen.

Vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag? Dan pas ik hier zonodig ook aan natuurlijk.

102 Comments on “Homologatie of keuring van lichte vracht naar camper voor zelfbouw DIY

   1. Dag Hans, als ik een bestelwagen zonder scheidingswand ombouw naar een camper voor twee personen (met enkel de cabinestoelen als zitplaatsen, ook voor het woongedeelte) dan moét ik die niet laten keuren als camper, toch?
    Ik lees dat nl. hier:
    “Een lichte vrachtauto / vrachtwagen zonder scheidingswand tussen de bestuurdersruimte en de woonaccommodatie en voorzien van de vereiste uitrusting voor kampeerwagens kan ingeschreven worden, oftewel:
    * als lichte vrachtauto (zie fiscale regels van toepassing op de dubbele cabines), vrachtwagen
    * als kampeerwagen (M1) met wijziging van categorie en aard”

    Dank je
    Vriendelijke groeten, Luc

    1. Je kan als LV blijven rijden. Een volledige scheidingswand is niet nodig maar je hebt wel iets van verschil in laadvloer of een tralies achter de bestuurderszetel nodig volgens mij.

  1. Nee die doorgang is zelfs niet verplicht voor een camper. Het is eerder omgekeerd dat er voor lichte vracht minstens een verhoging in de vloer en rek achter bestuurdersstoel moet zijn of een volledig afgesloten cabine.

  2. Geachte, mij gaat het eerder om de tussenwand van mijn boxer 2015 te verwijderen en een verticale verhoging aan te brengen aan de achteras van om de 60cm over 50% van de wielbasis langszijde, dan zou ik de scheidingswand kunnen verwijderen. Ik zou dan ook de 2-zit vervangen door een enkele passagiersstoel. Zo zou ik dan door de keuring toch?
   Onder paragraaf :

   § 1. Lichte vrachtauto met enkelvoudige bestuurdersruimte
   De passagiersruimte bevat slechts één rij zetels of één bank.
   1.1. Oorspronkelijke constructie
   1.1.1. In de laadruimte zijn geen bevestigingspunten voor veiligheids-gordels of zitplaatsen aanwezig.
   1.1.2. De lengte van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig op een hoogte van 20 cm boven de vloer, is minstens gelijk aan 50 % van de lengte van de wielbasis.
   1.2. Bekomen door verbouwing

   Graag om respons.

   Mvg.

   1. Beste
    Ik zou graag een 2e hands vrachtwagen zelf ombouwen tot camper. Is het nodig deze als camper te keuren? Voordeel is wss dat de verzekering stuk goedkoper is? Wat is het nadeel dan? Beperkt door regelgeving wat je precies kan doen in de cabine?

    Enig idee welke dienst ik zou kunnen bellen met meer vragen hieromtrent?

    Mvg
    Adriaan

    1. In ons geval is alles een beetje duurder gewoorden van belastingen nadat we omgekeurd zijn van Lichte Vracht naar Camper. Maar dat is heel specifiek voor Wallonie. In Vlaanderen gelden alweer andere regels.

     Op zich zijn er geen extra beperkingen mbt cabine als camper. Het is eerder omgekeerd dat je bij lichte vracht aan meer moet voldoen om te voorkomen dat iedereen zijn personen voertuig zou inschrijven als lichte vracht voor goedkopere tarieven. Daarom dat je dus een duidelijke afgeschermde laadruimte nodig hebt edm. Bij camper heb je vooral een eet, slaap en kookplaats nodig. Hoe die plekken er uit zien zijn minder belangrijk.

     Voor dat laatste kun je bij homologatie@vlaanderen.be terecht met je vragen. Voor vragen rond de verschillende tarieven voor inschrijving en wegentaks denk ik dat je beter bij DIV of je verzekering kunt informeren. Veel succes in elk geval.

 1. goede informatie,ik heb ook plannen en weet eigenlijk niet goed hoe eraan te beginnen.ik ben van plan een tweedehands mercedes sprinter te kopen ,is een lichte vracht met een dubbele cabine,5 zitplaatsen.ik heb dus veel vragen en ben op zoek naar antwoorden.moet ik het voertuig eerst zelf inschrijven en verzekeren als lichte vracht? of kan ik eerst ombouwen en ineens laten keuren en inschrijven als camper .ik wil ook het aantal zitplaatsen aanpassen van 5 naar 3 en zoveel mogelijk van de ombouw zelf doen.
  Met vriendelijke groeten, Paul

  1. Zelf zitplaatsen bijmaken gaat lastig worden. In theorie moet het mogelijk zijn maar dan moet je goedkeuring krijgen van Mercedes (tot daar nog ok) maar ook je constructie als enkel geval laten keuren. En indien dat oké is al die informatie doorgeven aan dienst homologatie. Probleem is dat dat keuren blijkbaar alleen nog maar gedaan wordt voor bedrijven. Dus als particulier zit je daar al vast. Je kan wel een constructeur dit laten uitvoeren zoals wij gedaan hebben. Dat volstaat voor homologatie, zonder extra keuring. Eerst inschrijven als LV kan als je het voertuig al wilt gebruiken maar heeft niet veel zin als je meteen gaat ombouwen. Na ombouw moet je sowieso opnieuw inschrijven met de nieuwe papieren dus dan heb je dubbele kosten.

   1. Beste
    Maar kan je makkelijk zitplaatsen schrappen ? Ik bedoel de achterbank met 4 plaatsen wegnemen en vervangen door een zitbank met twee plaatsen en vooraan de dubbele bijrijdersbank vervangen door een enkele zetel ?
    Groeten

  1. Dag Katja. Een lijst heb ik zelf niet. Mercedes en Fiat zijn de gemakkelijkste. Wat je wel kunt doen is bij elke camionette die je ziet, wat ik veronderstel dat je ”t vraagt als richtlijn bij aankoop, de importeur van dat merk contacteren. Zij moeten het je kunnen vertellen. De aanvraag gaat gewoonlijk ook via hen.

   1. Dag Hans, hoe ziet zo een goedkeuringsdocument er eigenlijk uit. Moet die aan bepaalde vereisten voldoen of is dit voor elke fabrikant anders? Kun je die op voorhand krijgen van de importeur of moet je eerst een voertuig gekocht hebben ? Beetje sneu als je bvb Peugeot boxer zou aanschaffen en achteraf zou blijken dat je dit document niet kunt krijgen.

    1. Ik heb zelf nooit zo’n goedkeuring gezien omdat we via een constructeur gewerkt hebben die dat niet nodig hebben. Die hebben zelf die bevoegdheid. Je kan best aan je garagist vragen of ze je daarover meer info kunnen geven. Ik veronderstel dat het een standaard goedkeurings attest is dat ze je moeten kunnen leveren. Voor Fiat kan het zeker. En voor Mercedes ook. Dus als je bij 1 van die 2 gaat informeren kunnen ze je misschien een voorbeeld tonen. Ik vermoed wel dat je effectief een voertuig moet kopen om het te ontvangen omdat het op basis van je chassisnummer enz opgesteld moet worden. Maar een verkoper zou je ook daarover voor de aankoop meer info moeten kunnen geven. Wil je helemaal gerust zijn dan kun je dit zelfs op papier laten zetten zodat dit deel van de koopovereenkomst is. Een garage die dat eerder geleverd heeft zal daar geen probleem van maken.

  1. Verzekering bleef gelijk. Is wel enkel BA in ons geval. Je moet natuurlijk wel opnieuw ingeschreven worden dus de in verkeerstelling betaal je opnieuw plus nieuwe nummerplaat (of overzetten huidige). De jaarlijkse taks is in ons geval ook verhoogd maar dat blijkt specifiek voor Wallonië.

   1. Welke verzekering kan je aanraden?
    Voor mijn toekomstige Renault Master (van 2005) zou ik als lichte vracht 870EUR betalen, als hij ingeschreven wordt als camper betaal ik 439EUR.
    Een heel groot verschil… Tips welkom!

    1. Gaat via makelaar bij ons en geloof dat bijna alles onder AXA valt nu. Maar rond de 450 EUR eerder dus. Mogelijks was die prijs voor LV meer dan enkel BA. Ik zie anders niet meteen een verklaring voor het verschil.

 2. Hoi, ik heb een lichte vrachtwagen (N1) met 2 dakluiken (en ook wat andere dingen binnenin die het een geschikt maken als camper).
  Dit voertuig is in Januari 2020 in die toestand goedgekeurd voor verkoop in Turnhout, waarna ik het gekocht heb.
  Nu ben ik langsgegaan op de jaarlijkse technische controle (ook in Turnhout) en zeggen ze dat ik voor de dakluiken een hele procedure moet doorlopen.
  Die Dometic dakluiken zijn geplaatst door een erkende werkplaats in Nederland (De Wit) en de steunbalken zijn duidelijk niet beschadigd (nog zichtbaar want de plafondafwerking is er nog niet). Ik heb van de verkoper kopies van alle facturen, voor garantie enz, gekregen.
  Volgens mij is de technische controle met mijn voeten aan het spelen, de verkoper heeft het voertuig probleemloos kunnen laten keuren.
  Heb je enig idee wat ik kan doen?
  Bedankt!

  1. Dag Joeri. Best kun je contact opnemen met de dienst homologatie in Brussel om de situatie uit te leggen. Dat kan via e-mail naar homologatie@Vlaanderen.be. Het klopt dat je in Vlaanderen dat soort aanpassingen via een constructeur moet laten gebeuren. Maar aangezien jij het voertuig zo kocht en dat daarbij voor verkoop gekeurd is in het land van herkomst zou dat allemaal OK moeten zijn.

   Een ander verhaal wel, maar bij motorfietsen met zijspan is het zo dat dit in België nooit kan aangebouwd worden omdat er geen keuring voor bestaat. In België kun je dus enkel met zijspannen rondrijden die zo uit de fabriek komen of (en dit is het raakvlak met jouw situatie) die in een ander EU land gekeurd zijn en vervolgens geïmporteerd. Ik heb zo zelf onlangs een zijspan geïmporteerd en daar zat wegens de leeftijd geen COC bij dus moest ik via de dienst homologatie online een goedkeuring aanvragen. Dat kon met aanmelden via itsme of je tokens of id kaart en dan snel een formulier invullen met wat vragen en documenten en foto’s bijvoegen. Een dag later had ik al een factuur en eens die betaald was een goedkeuring.

   Aangezien je de papieren van die luiken wel hebt en er niets van balken geraakt is kun je waarschijnlijk via homologatie wel nieuwe papieren bekomen om als camper gekeurd te worden in de toekomst. In elk geval succes en laat weten hoe ‘t afloopt.

 3. In 2015, in 2016 en in 2020 heb ik lichte vrachten omgebouwd tot kampeerwagen, telkens met uitbreiding naar 4 goedgekeurde rij-zitplaatsen. Alle werken zelf uitgevoerd met onderdelen waarvoor een certificaat voor nodig is: ramen, gordelbok( voor de twee extra zitplaatsen. Tegen betaling heeft een constructeur mijn dossier ingediend in het Waalse gewest, in Namen. Het verkregen nieuwe COC is geldig in Vlaanderen. Ik betaal de taks zoals die van een lichte vracht, dus minder dan 150 euro.

  1. Ja die samenwerking met constructeur is het cruciale punt hier. Als je iemand kunt vinden die dat wil doen zit je goed. Coc krijg je van dienst homologatie in Brussel, dat maakt inderdaad niets uit voor Wallonië of Vlaanderen. Wij wonen zelf in Wallonië en werkten met een Vlaams bedrijf. Wij betalen natuurlijk wel de Waalse taksen voor inschrijving alsook jaarlijks.

 4. Hoi,

  Zit men een aantal vragen:

  Heb een Land rover discovery 3 en deze staat gewoon ingeschreven als personenwagen maar heb wel een Columbus tent, kan ik deze inschrijven als camper
  MVG

  1. Daarmee heb ik geen ervaring (spijtig genoeg 😁). Ik veronderstel dat je dit vooral wil voor de lagere taksen? De vereisten voor een camper zijn : bed, kookgelegenheid, berging en tafeltje. Die koopoptie mag gewoon een campingvuurtje zijn. Dus lijkt me dat dat wel mogelijk moet zijn. Best de vraag stellen bij homologatie@Vlaanderen.be en meteen vermelden hoe je aan die criteria voldoet. Dan weet je meteen ook of je de aanvraag wel of niet zelf kunt regelen met hen. Succes

 5. Hallo Hans,

  wij zouden liefst de volledige ombouw uitbesteden. Kan jij bedrijven aanbevelen die dat voor ons kunnen doen?

  1. Dag Jens. Met volledig laten om bouwen heb ik zelf geen ervaring. Ik zou wegblijven bij Mees bij Gent gezien mijn slechte ervaring en die van veel anderen. Maar buiten dat dus geen advies. Toen ik een bedrijf zocht om me te helpen met de stoelen bleek wel dat veel van die firma’s juist liever echt alles zelf doen dus lijkt me gemakkelijker te vinden dan andersom. Hou ons zeker op de hoogte.

   1. Bedankt voor je snelle reactie.
    We gaan morgen bij Mercedes kijken voor een Sprinter en bij Volkswagen voor een Crafter. We twijfelen nog tussen die twee modellen. Ondertussen contact opgenomen met Buitra en Friane, Mees laten we dan voor wat het is :-).

    Ik laat nog weten welke wagen en welke bouwer het wordt!

    1. Je kan met beide bestelbussen niet veel verkeerd doen denk ik. Mercedes heeft wel een goed navigate en media systeem vind ik en daarmee net een streepje voor op dat van de andere merken. Maar goed er zijn wel meer criteria dan dat :-). In elk geval veel succes met de uitwerking.

 6. Beste, ik ben in het bezit van een ford transit 2014, ingeschreven als lichtevracht. en zelf omgebouwd naar camper…
  ik heb zelf een dometic S4 zijraam geplaatst… gaan ze hierover moeilijk doen bij de jaarlijkse keuring?

  alvast dank

  1. Waarschijnlijk niet omdat je nog als lichte vracht ingeschreven bent. Al hangt ook dat af van keuringsstation en het humeur van de meester. Eens je de omkeuring wil doen kunnen ze over zo’n details wel vallen.

   1. Beste,

    Het is niet de bedoeling om de wagen te laten omkeuren naar kampeerwagen.
    Deze mag steeds als LV blijven.

    Enkel heb ik zelf de inbouw gedaan van dakluik en zijraam van het merk dometic. Welke beide E type gecertificeerd zijn.

    Maar daar gaat geen probleem zitten volgens u voor de keuring dat ik ze zelf geplaatst heb?

    1. Dat zijraam kan problemen opleveren. Maar veel hangt af van keuringmeester natuurlijk. Omdat je nog als LV ingeschreven bent meestal wel soepeler in keuring. Laat ons zeker weten hoe het afloopt.

 7. Ik heb een aantal jaren terug een ombouw laten doen bij Mees. Persoonlijk goed geholpen geweest, maar wel zeer duur. Ondertussen hebben we zeer recent een nieuwe ombouw achter de rug via een bedrijf waar we zeer tevreden over zijn. Juga Camperservice in Tessenderlo heeft een slaaphefdak geplaatst in onze VW T5 en zorgde ook voor de opvolging van de administratie voor homologatie tot camper. Volgende week hebben we een afspraak om de wagen te laten omkeuren. Zeer tevreden van de service daar… de zaakvoerders zijn ondertussen vrienden geworden na de vele contacten en mailverkeer. Volgens mij wordt het elk jaar moeilijker om als particulier een homologatie zelf aan te vragen. Veel hangt ook af van het merk en constructeur. Sommige merken zijn gemakkelijker te homologeren dan andere. Voor Volkswagen heb je bijvoorbeeld goedkeuring nodig van D’Ieteren… en daar wringt meestal het schoentje. Maar het blijft een goed gevoel als je na de hele procedure eindelijk de juiste papieren in handen hebt 😉
  Ons verhaal is trouwens te volgen op onze fb-pagina WestfaliaNomad.

 8. Heb even navraag gedaan bij de lokale keuring en deze ziet er geen graten in.
  Alsook navraag gedaan bij invoerder en deze gaan het attest voor goedkeuring plaatsen van de 2 ramen bezorgen.

  In augustus rijd ik hem zo voor voor de jaarlijkse controle lv. En het attest van de invoerder heb ik dan toch al op zak. Moest ik het ooit nodig hebben

 9. Hallo,
  Ik woon in Brugge en heb een Peugeot Boxer L2H2 ingeschreven als LV die ik zelf heb voorzien van het gewenste nodige camper comfort (bed, keukentje, toilet & opbergruimtes). Het is ook niet mijn bedoeling die te laten omzetten naar camper.
  Graag had ik een dakraampje geplaatst maar wat ik ook informeer het lijkt niet te mogen (ook al is de plaats waar die zou komen zichtbaar voorzien in de carrosserie).
  Ik kan het wel via een erkende constructeur laten doen die dan de nodige documenten kan leveren voor de keuring maar dit zou me zo maar efkes 1500 € kosten. Beetje veel voor een dakraampje van amper 100 €.
  Is er dan echt geen mogelijkheid, behalve het risico nemen en zelf doen, om dit uit te voeren. Ik durf het risico niet nemen uit schrik dat de wagen bij een eerstvolgende keuring zou afgekeurd worden.

  1. Ik ben het grote deel van mijn jeugd in Brugge naar school geweest! Maar dat zal je niet helpen met je dakraam natuurlijk. Eerlijk gezegd zie ik veel bestelbussen die als LV gewoon jaar in en uit gekeurd worden met 1 of meerdere dakramen. Zelf ben ik al 2x als LV gekeurd geweest zonder dat er ook maar iemand binnen keek. Al had ik wel geen dakramen. Maar je moet inderdaad maar 1x een keuringsmeester treffen die het opvalt en die er de regeltjes bij haalt en je om die reden afkeurt natuurlijk.

   Ik zou aanraden om zelf naar de dienst homologatie te bellen of mailen (liefst op papier eigenlijk) en daar vragen wat je opties zijn. Zet er duidelijk bij welk type dakraam (mss heb je iets met attest) je waar wilt plaatsen in het dak met een foto en vraag letterlijk hoe je te werk moet gaan. En hou ons zeker op de hoogte. Succes.

   Ik zag dit weekend trouwens een Mercedes Sprinter die af fabriek stukken glas in het dak had. Van dat gewapend glas wel en je kon het ook niet openen, gewoon vaste stukken. Op meerdere plekken maar inderdaad wel allemaal binnen de spanten. Gaf wel veel licht zo.

   1. Hallo hans,
    Bedankt voor je antwoord.
    Voor alle zekerheid heb ik beslist geen dakraam te plaatsen.
    De dienst homologatie had ik trouwens al gecontacteerd en volgens hen mag het dus niet tenzij die ingeschreven is als camper.
    Stomme reglementen vind ik met enkel financiële bijbedoelingen.

  2. Je hebt een Peugeot Boxer L2H2 zelf voorzien van het camper comfort en deze is gehomologeerd als Lichte vracht. Ik ga ervan uit dat deze dan nog een tussenschot heeft tussen laadruimte en bestuurdersplaats ? Ik ben ook van plan om een L2H2 Peugeot Boxer te voorzien van camper comfort, daarmee de vraag.

   1. Hallo Davy,
    Ik heb meteen het tussenschot verwijderd. Dit zou blijkbaar mogen. Zie ook https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/inschrijving_en_belastingen/lichte_vrachtauto#q3
    De keuring bij aankoop was wel nog met tussenschot. Pas rond september moet ik een eerste maal naar de keuring en zal dus weten of hij er echt uit mag blijven.
    Ik had voordien een Renault Trafic. Ook daar heb ik het tussenschot verwijderd en heb nooit een opmerking gekregen bij de jaarlijkse keuring

 10. heb een opel movano l3 h2 nieuw gekocht in 2019 is mijn 3 de ombouw,er zitten 2 zij ramen in ,2 x zonnepanelen, automatische sat schotel en dakraam op het dak,alles zelf geplaatst(wel volgens de regels van de kunst) en 2 draaistoelen,tussen want zet ik erin als ik in belgie ben(is maar 5 min werk),vandaag naar auto keuring geweest,niemand iets van gezegd ,is wel als LV ingeschreven,bij mijn vorige ombouw van renault master aan keuring meester gevraagd ivm tussen wand ,ofwel op kant 30 cm ofwel rek achter chaufeurs zetel,ivm dakraam of zijramen was geen probleem zolang je maar geen balken doorzaagt,dus niet te rap paniekeren zolang je alles veilig doet zal er niemand over vallen,en die constructeurs die dat willen plaatsen met certificaat zijn dieven met hun achterlijke prijzen

  1. Beste, ik heb net een renault master gekocht, tweedehands van 2015,L2H2. Enkele Cabine. Graag wil ik de scheidingswand weg, een dakluik, zijramen: links (schuif of klapraam) en rechts(vast). misschien ook zonnepaneel en buitenstekker… Maar ik geraak er niet aan uit… wat mag ik zelf doen, wat niet… de dienst homologatie daar begin ik liever niet aan… liefst gewoon verder rijden als lichte vracht. Contactpersoon vinden bij keuringsstation lijkt ook al niet eenvoudig… kunt u me raad geven?

   1. Ervaring leert me dat advies vragen bij keuring zelf weinig zin heeft. Ze geven verkeerd of geen advies in de meeste gevallen. Enige juiste contactpunt is dienst homologatie@vlaanderen.be. Ook om verder te rijden als LV moet je bestelbus voldoen aan de voorschriften. Het zal allemaal wel gemakkelijker gaan dan zitplaatsen bij (laten) plaatsen maar het blijft evengoed een aanpassing.

  2. Mag je draaistoelen zelf plaatsen en worden deze dan officieel meegekeurd, of moet je ze jaarlijks verwijderen voor de keuring (aangezien deze als LV ingeschreven blijft)?

   Weet er iemand of je een dubbele cabine met 3 of 4 zitplaatsen achteraan en ingeschreven als LV, zo kan houden maar dan slechts 2 plaatsen overhouden op de 2e zitrij?

   1. Wij rijden met ducato stoelen in een zo gekeurde camper. Zelf plaatsen of stoelen aanpassen mag niet. Jaarlijks verwijderen voor keuring ook niet. Plaatsen wegnemen kan op zich wel en als ze het opmerken tijdens de keuring passen ze dat gewoon aan op je papieren. Terug plaatsen kan niet tenzij je via homologatie en constructeur gaat. Ook van toepassing op bv van een dubbele naar enkele passagiersstoel vooraan. Bij dubbele cabine mag de constructie natuurlijk ook niet aangetast worden om plaatsen te verwijderen.

  3. Hans, zijn die Ducato-stoelen draaibaar? Kon je die af fabriek dan zo bestellen?
   En Danny, hoe zat dat bij jouw Movano, zaten deze er ook al in of heb je die zelf geplaatst (en doen ze daar niet moeilijk op over keuring)?
   In het geval het mogelijk is om een LV te houden met draaibare stoelen zou ik die piste serieus overwegen. Het lijkt er toch op dat homologeren naar camper heel wat “nodeloze” kosten met zich meebrengt.

   1. Die van mij zijn er tijdens de ombouw in gezet en komen uit een camper. Bieden iets meer comfort. Zo meegekeurd.

    Bij Mercedes kun je zeker alle stoelen en aantal kiezen. Ook achterin. Maar dan krijg je ook ergens de optie op te leveren met intentie tot ombouw. Die kun je dan dus niet inschrijven zonder ombouw af te werken. Op onze EQV hebben we er zo van Mercedes.

    Enkel draaistoelen voorin kun je ook bij ducato aanvinken. Kan wel alleen op de 2 enkele stoelen voorin. En ik weet eerlijk gezegd niet wat dat doet met de tralies achter de bestuurders zetel. Die is op zich al eenvoudig weg te nemen maar gaf toen wij nog LV reden eens een opmerking op de keuring.

 11. Hey
  Heb onlangs Peugoet Boxer L3H2 aangeschaft van bj 2020 dat ik gedeeltelijk wil inrichten …Er bevinden zich twee herdershonden in de laadruimte die nu gesloten is…ik zou een schuifraampje willen plaatsen in de tussenwand en ook twee schuifruiten in de laadruimte..Kwestie naar verluchting enz..zou dit probleem kunnen geven naar keuring toe enz en naar Garantie toe zou ik dan verplicht zijn dit te laten uitvoeren door eeen peugoet dealer..dan is de prijs maal 6 wat overdreven he?
  Mvg

  1. Best navragen op de keuring waar je jaarlijks naartoe gaat. Of zelfs nog beter meteen bij homologatie@vlaanderen.be. Er zijn heel veel voorbeelden van geplaatste ramen, luikjes en dakkoepels die op de keuring nooit problemen geven. Maar er zijn ook andere voorbeelden te vinden. En als jij dan in die laatste groep valt is het wel zo handig als je al een akkoord of op z’n minst die communicatie achter de hand hebt. Vandaar dus ook best op e-mail.

 12. Dag Hans, bedankt voor de interessante post. Ik wil ook graag een ombouw naar kampeerwagen doen met een extra passagierszetel. Met welke firma heb jij gewerkt? Heb je een prijsindicatie? Bedankt voor uw reactie (mag via PM).

  1. Dag Jasper. Wij hebben via Mees mobility center in de buurt van Gent gewerkt maar waren allesbehalve tevreden over de uitvoering. Plus dat ik ook al van veel anderen gelijkaardige klachten hoor. Ik kan hen dus niet aanbevelen. Van M&M cars in Deerlijk wel al veel goeds gehoord. Was toen 750 EUR per stoel.

 13. Hallo Hans en mede-bouwers,
  Ik heb een Fiat Ducato die als personenwagen, 8-zitter, ingeschreven staat. Daar heb ik een van de banken weggehaald (nu dus nog 5-zitter) maar heb ik ook enkele meubeltjes geplaatst. Idealiter keur ik om naar camper omwille van taxen, maar de grootste bekommernis is eigenlijk om bij de volgende keuring niet te blijven hangen omwille van de vastgemaakte meubels. Heeft daar iemand ervaring mee?
  Groet,
  Stijn

  1. Dag Stijn. Met die specifieke situatie heb ik zelf geen ervaring, misschien wel iemand van de andere bezoekers die meer weet.

   In theorie mag je altijd zitplaatsen wegnemen. Als ze dit op de keuring vaststellen kunnen ze dat aantal aanpassen op je papieren en dan kun je niet gemakkelijk terug naar origineel aantal. Dit is eerder van toepassing voor de dubbele bank vooraan maar kan volgens mij wel doorgetrokken worden naar de banken achterin. Als je het huidige aantal wilt behouden kun je dus best al je banken/stoelen plaatsen als je naar de keuring gaat.

   Voor de meubels is er verder niets aan de hand, er zijn genoeg voorbeelden van LV die met interieur gekeurd zijn. Natuurlijk wil je los van de keuring wel voor je eigen veiligheid zien dat alles goed vast staat. Een los meubel is een heel gevaarlijk projectiel bij ongevallen.

   En dan voor de omkeuring sta je nog voor de grootste uitdaging. Deels afhankelijk ook van het bouwjaar wel. Maar met een nieuwe camionette bijvoorbeeld kun je er bijna niet meer omheen om met een constructeur samen te werken die via Brussel de nieuwe papieren kan aanvragen voor je. Je hebt het voordeel dat er niets constructureel moet gebeuren omdat je je zitplaatsen al hebt. Dus het kan bij een administratieve wijziging blijven. Homologatiedienst in Brussel zal dan bij afronding van je dossier je een nieuw COC bezorgen waarop de categorie van je voertuig is aangepast. Dan kun je daarmee je camper opnieuw inschrijven.

   Ik heb het hier eerder ergens al genoteerd maar voor Wallonië was een Camper overigens niet veel interessanter dan personen vervoer. De lichte vracht is nog altijd de voordeligste oplossing natuurlijk.

 14. Wij zijn ook al een tijdje aan het kijken om een busje in te richten voor 4 personen. We willen ook van een busje voor personenvervoer vertrekken. Dus als ik het goed begrijp, kunnen we een aantal zitplaatsen verwijderen en inrichten zonder dat we deze inschrijven als camper? Gaan ze bij de keuring niet moeilijk doen over de inrichting?

  1. Er zijn zoveel lichte vracht die door de keuring rijden met een hele inrichting, al dan niet om te camperen. Dus ik denk niet dat je problemen krijgt. En indien wel kun je altijd nog kijken om toch om te keuren of het demonteerbaar te maken.

 15. Hallo Hans we staan op het punt een Duitse stadsbusje aan te kopen 26 zitpl. Mercedes. 1 zitbank links zou blijven staan en 1 van de rechtse kant zouden we ook links plaatsen (tegen de rijrichting in). en vooraan een opklapstoel van het merk zelf bijplaatsen, de rest van de stoelen wordt verwijdert is het nodig een wijziging aan te vragen bij de constructeur? gr Philip

  1. Klinkt tof. Maar je je wil aanpassen aan de stoelen = goedkeuring van merk/importeur en alles zelf doen plus laten keuren of via constructeur werken. Zelfde verhaal als je categorie van voertuig wil aanpassen van personenvervoer naar camper.

 16. Hallo, bedankt voor alle info!

  Aan het zoeken naar een ruime eigen Van
  Maar 3 plaatsen is weinig..

  Inschrijving in lichte vracht is geen must maar met allerlei regeltjes mss de beste optie.

  Zie foto -> https://bit.ly/3mM5LS2

  ford transit L4H3 met 6/5 zitplaatsen
  zonder scheidingswand

  Als de zitplaatsen op dezelfde plaats blijven -eventueel tegen de rij richting zodat deze ook handig zijn bij “stilstand” – wordt er dan moeilijk gedaan over de scheidigswand of is dit gee issue voor keuring ,lichte vracht , …

  vriendelijke groet

  1. Zoiets gaat nooit de keuring geraken als Lichte Vracht (tenzij ze heel slordig zijn maar dan heb je ‘t de volgende keer wel vlaggen). Bij een dubbele cabine, dat is wat jij wil, moet er een volledige gesloten scheiding bestaan tussen de cabine en de laadruimte. Bij dit soort busjes kun je dus niet van de achterste zitplaatsen aan de laadruimte. Dit om wettelijke redenen. Bij een pickup heb je ook meerdere zitplaatsen mogelijk en heb je ook een duidelijke opsplitsing want daar is dan de laadbak je laadruimte. Je moet het daarmee vergelijken. Een als LV ingeschreven bus kan dus enkel met zo’n dubbele cabine meer dan 1+2 zitplaatsen hebben. Heb je gewoon een dubbele passagiersbank voorin dan kun je wel met kleinere scheidingswand werken waar je mooi langs kunt naar achter toe.

   1. Dus er moet een scheidingswand staan voor lichte vracht als er een dubbelle cabine is.
    De scheidingswand s het probleem?

    Zou dit dan gemakkelijk kunnen gehomologeerd worden als camper of moet ik daar ook niet op rekenen?

    Bedankt voor het snelle antwoord. Met al dat gedoe begin jeje af te vragen met wat we “hier” bezig zijn…
    Met uw eigen gekochtte zaken niet mogen doen wat je wil, los van het “veiligheidsargument”
    Maarja dat is een ruimere discussie

    1. Op de foto’s te zien staat die bank daar ook nog niet vast en is het een lege cabine waar je die bank in wilt plaatsen? Dan kun je of die plaatsing zelf uitvoeren en afzonderlijk laten keuren via bv vincotte en dan hopen dat dat OK is en daarmee naar brussel voor aanvraag nieuwe papieren (als camper inderdaad). Of je kan via een constructeur gaan die die bank voor jou op de juiste manier vast zet achterin en die ook voor jou die aanvraag kan doen van nieuwe papieren. Is sowieso via homologatie te doen dus.

   2. euhm, op de foto’s zie je wel dat die bank vaststaat ?? er ligt toch zo’n lelijke rail op de grond.

    In je artikel schrijf je dat de scheidingswand er eigenlijk niet toe doet bij lichte vracht. gebaseerd op de wetteksten

    Ik citeer je “wettekst” quote:
    (Die ik precies nergens ander terug vind

    * Een lichte vrachtauto / vrachtwagen zonder scheidingswand tussen de bestuurdersruimte en de woonaccommodatie en voorzien van de vereiste uitrusting voor kampeerwagens kan ingeschreven worden, oftewel:

    * als lichte vrachtauto (zie fiscale regels van toepassing op de dubbele cabines), vrachtwagen

    Nogmaals bedankt om met deze “materie” duidelijkheid te proberen scheppen.
    Gewoon zeer jammer het wordt gewoon allemaal minder en minder duidelijk.

    Waarschijnlijk gemakkelijker om van nationaliteit te veranderen…

    1. Bedoel je dat de dubbele zitbank op die enkele rail in de vloer vast staat? Dat is denk ik ook niet volgens de richtlijnen dus dat op zich zal al problemen opleveren. Maar goed dat is maar speculatie, de dienst homologatie kan dat voor je bevestigen of tegenspreken. Zelfde verhaal voor de scheidingswand vs dubbele cabine. Ze maken het inderdaad niet gemakkelijker en het helpt ook niet dat sinds de corona uitbraak vorig jaar de vraag en daarmee de prijzen de hoogte in gegaan zijn. Ik kan mij voorstellen dat ze op die dienst op dit moment het heel druk hebben. Het gemakkelijkste is sowieso via een constructeur, die kan eventueel gemaakte fouten rechtzetten en alles volgens de richtlijnen uitvoeren en de aanvraag in uw plaats via een directe lijn uitvoeren. Nadeel is dat je die mensen ook moet betalen natuurlijk. En er zitten bandieten tussen.

 17. terug bij 3 zitplaatsen
  zelfde type ford L4H3 op lichte vracht zonder scheidingswand als het kan of 1 van 20/30cm ? is ook iets raar Of met scheidingswand.

  Is er dan een probleem als je ruiten laat toevoegen (zijdeuren, achterdeuren dak achter) ventilatie vooraan.
  Want een bestelwagen kan toch nut hebben van licht een zuurstof binnenin.

  Het komt goed ik voel het 🙂

  1. Het aantal ramen staat bij mijn weten niet op papier dus zolang je ramen van hetzelfde type (vast glas gelijmd) op dezelfde plaats zet zoals deze af fabriek beschikbaar zijn kunnen ze je niet veel maken. Ga je andere ramen plaatsen dan ben je zeker niet de enige die dat doet dus zou ik denken dat het ook gewoon kan. Zelf geen ervaring mee eigenlijk.

 18. Mijn ombouw camper heeft geen scheidingswand (wel 3 stoelen vooraan en gordijntje tussen) en is ingeschreven als licht vracht (geraakt zo ook door de keuring). Hij zou zeker door de keuring geraken om hem te laten keuren als kampeerwagen want heb echt alle voorzieningen, alleen zou ik nog even een goedkeuring moeten vragen aan ford. Maar als ik je blog lees is het dus duurder om hem in te schrijven als kampeerwagen 🤔? Ik dacht net dat het voordeliger was en dat je dan minder zou moeten betalen. Nu twijfel ik dus of ik hem inderdaad niet beter als licht vracht laat… ik wil uiteraard de goedkoopste oplossing 😅.

  1. Klopt in ons geval bleek het net iets duurder om als camper in te schrijven. Dan heb ik ‘t enkel over de jaarlijkse belasting, voor verzekering maakte het geen verschil. Dit is ook wel specifiek voor Wallonie in mijn geval. Ik heb al gelezen dat dit niet het geval is in Vlaanderen. En ik heb ook al berichten gelezen van mensen die via de verzekering voor lichte vracht juist meer betaalden dan voor camper. Best dus gewoon de tarieven opzoeken op de website van de overheid. Misschien ben je iets met deze simulator https://belastingen.fenb.be/ui/public/vkb/simulatie

 19. Beste,

  Ik wil heel graag zelf mijn bestelwagen ombouwen tot camper. Na het lezen van de gegevens op de site van de Vlaamse overheid dacht ik dat dit volledig kon. Ik kocht dus mijn bestelwagen, een Citroën Jumper van 2013 (na 29 april). Nu ik écht aan de ombouw wil beginnen ging ik de wetgeving nog eens checken en was ik niet helemaal zeker meer van mijn stuk. Je vermeld in je artikel dat Citroën namelijk geen toestemming verleent aan particulieren om hun voertuig zelf om te bouwen. Dit is nieuwe info voor mij.
  Mijn doel is om het voertuig zelf om te bouwen tot camper maar ingeschreven te laten als LV en dus niet te laten omkeuren (scheidingswand blijft staan). Ik denk eraan om eventueel ramen en dakluiken te laten plaatsen aangezien ik hier niet zelfzeker genoeg voor ben. Maar verdere inbouw zoals een bed, een keukentje,… zelf te doen.
  Mijn voertuig is op dit moment al ingeschreven als LV, zoals elke bestelwagen dat is. Mijn vraag is nu: Moet ik, ook als hij nu al als LV ingeschreven is, een toestemming vragen aan de fabrikant voor ik aan de ombouw begin? Zo neen, kan ik dan met een gerust hart aan mijn ombouw beginnen of laat ik de Citroën Jumper beter gaan?
  Mijn grootste bezorgdheid is dat ik bij mijn eerstvolgende jaarlijkse keuring al mijn hard werk en centjes de vuilbak mag in gooien.

  Alvast bedankt om mijn vraag te beantwoorden, want voorlopig raak ik zelf in de wirwar van regels niet meer aan uit.
  Met vriendelijke groeten,
  Lars

  1. Je kan gewoon als LV blijven rijden en achterin alles inrichten zoals je wil zonder toestemming fabrikant. Enkel wanneer je ramen gaat plaatsen best door constructeur met de juiste papieren laten uitvoeren. Als er dan vragen komen op de keuring kun je dat voorleggen. Maar niets verplicht je om de categorie van je voertuig te wijzigen. Wij deden het alleen voor de extra zitplaatsen voor de kinderen.

 20. Hey,

  Eerst en vooral bedankt voor dit artikel. Hielp me al een stuk verder.

  Ik bleef wel nog met een vraag achter. Weet je of je jouw omgebouwde camper ingeschreven als lichte vracht mag verhuren als camper?

  Erian

  1. Geen flauw idee. Sowieso moet je voor verhuur om met de wet in orde te zijn volgens mij andere nummerplaten en verzekering hebben. Maar geen ervaring dus kan verkeerd zijn.

 21. ik zou ook willen beginnen met men ducato om te bouwen. Als ik Fiat wil contacteren, wie is dit dan?

 22. Hey,
  I really enjoyed reading your story. thank you for all this info.

  If I may ask you two questions though.

  I just bought a Ford transit from 2012 and I’m converting it.
  Part of my plan is to add simple wooden benches alone the wall in the back that can be used for seating or sleeping, will this be a problem ?

  My second question. If i cut a hole in the divider to make a small door will I have to register it as a camper or can I keep it as a light cargo?

  Again thank you so much.

  Matthew

  1. Best to ask homologation service in Brussels.

   If the bench can be mistaken for seats usable while riding they need to have a sticker to indicate they’re not. At least in the past that was the rule. Not sure if it still applies.

   For the door in the divider I have no clue.

 23. Hey Hans,

  Als je alles leest, zou je haast schrik hebben om eraan te beginnen. We hebben een nieuwe Ducato L3H2 gekocht met 2 draaiende voorzetels erin, zo besteld bij Fiat en zonder tussenwand. We gaan hem ook (zelf) ombouwen tot camper maar hij blijft lichte vracht. We zijn maar met twee en er komen in het woongemeente dus geen bijkomende zitplaatsen. Volgens mij kan men op de keuring hiervoor geen opmerkingen geven. De dakramen (Maxxfan en Heki) en de kleine schuifraampjes achteraan waar het slaapgedeelte komt, worden geplaatst door een gespecialiseerde firma in Nederland (Autoglaz Haarlemmermeer). Ik veronderstel dat deze firma wel weet waarmee men bezig is omdat ik lees dat men aan de “dragende” structuur niet mag raken….
  Wat denk je ?

  Groetjes
  Geert

  1. Voor je stoelen zie ik geen problemen omdat fiat die zo opgeleverd heeft met de juiste papieren. Tenzij natuurlijk er vermelding is van verplichting tot ombouw zoals dat bij Mercedes besteld kan worden. Dan kun je pas na ombouw en doorlopen homologatie naar de keuring en de weg op. Maar ik dacht niet dat fiat dat doet.

   Voor je ramen heb ik toch al berichten gezien van anderen die met vergelijkbare situatie problemen kregen. De regels voor ombouw in Nederland zijn veel soepeler. Dus ik zou eerder kijken voor een Belgische firma.

 24. Hey Hans!

  Is het mogelijk om een bedrijfswagen in Nederland te kopen, daar zelf zijramen in zetten en een dakraam plaatsen en daarna invoeren in belgie als lichte vracht? Gaan ze dan ook moeilijk doen met dienst homologatie?

  Alvast bedankt en top blog!

  Auke

 25. Beste,

  Onze camper is af, COC is aangevraagd door een firma waar wijzelf beroep doen. Ondertussen zit dat dossier muurvast, onze constructeur heeft een algemeen Fiat toelating, geen specifieke voor onze Fiat..

  Nu denken we hem voorlopig te laten keuren als een lichte vracht. De tussenwand is er uit, ramen zijn geplaatst, .. kortom alle voorzieningen die gevraagd zijn bij een camper. Denk je dat een keuring tot lichte vracht nog een mogelijkheid is?

  Ik had ooit iets gelezen met een opstand van 30cm ipv scheidingswand?

  Gr Ramses

  1. Daar vrees ik voor. Maar je kan natuurlijk altijd proberen.

   Je schrijft verder “De tussenwand is er uit, ramen zijn geplaatst, .. kortom alle voorzieningen die gevraagd zijn bij een camper. ” Maar daarvan is niets nodig voor camper. Voor een camper heb je bed, eettafel, kookplaats en berging nodig.

   Lijkt me sowieso dat je die firma die de werken uitgevoerd het in gebreke moet stellen.

 26. Beste,
  interessant topic hier. Ik heb mogelijk een simpeler geval dat toch ingewikkeld kan zijn: importeren uit NL van een ex-ambulance youngtimer lichte vracht, Renault Master 1993 benzine.

  Maar hij heeft als ex-ambulance een elementaire binneninrichting van het laadruim (afgesloten met wand van bestuurderscabine):
  – isolatie rondom
  – dakvenster
  – ventilatierooster dak
  – 2 rijruiten
  – houten kast linkerwand
  – een zitbank aan de rechterwand
  Er zijn geen documenten van de ombouw beschikbaar. Deze is origineel jaren ’90.

  Renault homologatiedienst heeft al 100% bevestigd dat zij dit voertuig op basis van chassisnr een landelijke typegoedkeuring kunnen geven + nieuw VIN plaatje.

  De RDW in NL heeft dit zonder probleem als N1 lichte vracht gekeurd.

  Ik vraag nu aan homologatie@vlaanderen.be of dit dan in België toch problematisch kan zijn, gezien de aanwezige inrichting, o.a. dakvenster, ventilatierooster, zijruiten.
  Zij verwijzen naar de webpagina ivm. ombouwen lichte vracht naar camper.
  Maar mijn bedoeling is niet om hem als camper in te schrijven, maar als N1 lichte vracht.
  Op het zicht (vergelijking foto’s laadruim van deze ingerichte variant versus een pure bestelwagen) zijn in het dak 2 “ribbels” en in de zijwand ook 1 “ribbel” onderbroken voor dakvenster en zijruiten. (“ribbel” = profilering van de beplating, evt. balk)
  Gaat dat voor de keuring en/of homologatie Vlaanderen een struikelpunt zijn ? Ook al ziet de NL RDW hier geen enkel probleem ?

  1. Tof project alvast. Eigenlijk moet je in deze situatie voor je import enkel langs homologatie omdat het een voertuig is zonder COC wegens de leeftijd. Ik had dit ook aan de hand toen ik een zijspan importeerde uit Nederland. Het verkrijgen van de nodige papieren bleek uiteindelijk maar een formaliteit. De volledige ervaring kun je hier lezen https://fotoleer.wordpress.com/2020/09/20/motor-importeren-vanuit-een-ander-eu-land-doe-je-zo-met-de-volgende-stappen/

 27. Dag Hans,
  Een zeer interessante site dat u hebt. Proficiat 🙂

  Ik wou u nog het volgende vragen:
  ik heb een Fiat Ducato L1H2 omgebouwd tot een kleine camperbus en moet binnenkort terug naar de autokeuring. De vorige keuring is zonder probleem verlopen, maar toen was het voertuig nog niet omgebouwd.
  Ik heb nu zelf de originele bestuurderszetel en passagiersbank (dus voor 3 pers) vervangen door 2 zetels met draaiplateau (dus voor 2 pers). Zou dit probleem geven bij de keuring (daar op het conformiteitsattest er nog steeds sprake is van 3 pers)?

  De volledige installatie in de cargoruimte kan uitgehaald worden (daar ik de bus ook nog gebruik als cargo-voertuig) en de tussenwand kan terug geplaatst worden, dus ik veronderstel dat ik hier geen probleem zal ondervinden. Correct?

  En als laatste vraagje: als ik een hef- en slaapdak wil laten installeren (via een constructeur) kan ik dan nog steeds als lichte vrachtwagen gekeurd worden?

  Alvast hartelijk dank,
  greetz, Erik

  1. Sowieso kun je met deze vragen best contact opnemen met de dienst homologatie op homologatie@vlaanderen.be. Ik kan je uit eigen ervaring wel wat info mee geven maar ik heb bijvoorbeeld al vaak gemerkt dat ze alsmaar strenger worden.

   Zitplaatsen van 3 naar 2 vooraan, dus vervangen van bestuurder + dubbele bank naar bestuurder + 1 passagier is mij bij de garage altijd uitgelegd als OK maar wel enkel in die richting. Ze kunnen dan op de keuring het aantal zitplaatsen op je papieren aanpassen (1 minder) waardoor je daarna nooit meer terug kunt.

   Dus van 2 enkele stoelen naar een bank gaan voorin kan officieel nooit. Ook al zijn het fysiek dezelfde aansluitingen en is de airbag van de passagiers sowieso optioneel. Het gaat er om dat het aantal zitplaatsen waarvoor je voertuig gehomologeerd is dan niet meer klopt.

   De draaiplateaus zijn een goed voorbeeld van waar vroeger niemand naar om keek. Maar nu dus bij velen juist wel problemen oplevert.

   Tussenwand of tralies is wel noodzakelijk voor lichte vracht. Dus als je wil keuren als LV moet je die er in hebben staan. Dat je camper installatie uitneembaar is is op zich geen probleem als LV. Als je wil ombouwen naar camper dan is het wel een voorwaarde dat die dingen vast zitten in het voertuig.

   Met hef dak heb ik zelf geen ervaring. Ik weet alleen dat het inderdaad via constructeur moet gebeuren. Maar wat het doet met je papieren zou ik niet weten. Ik gok dat dat voor LV niet veel uitmaakt.

 28. Beste Hans,

  Nuttige informatie, waarvoor dank. Na dit gelezen te hebben stel ik me als potentieel camperbouwer nog de volgende vragen:

  1. Stel je koopt een Sprinter L2H2 (of iets gelijkaardig) met 1+2 zitplaatsen (géén dubbele cabine) die gekeurd is als LV. Kan je deze ombouwen naar een camper, daarbij niets wijzigen aan de zitplaatsen, maar wél de tussenwand volledig verwijderen, en hem opnieuw laten keuren als LV?

  2. Zo nee, wat zijn dan de eisen voor de tussenwand, als je hem als LV wil laten keuren? Ik lees hierboven over een rek achter de passagiersstoel of een lichte verhoging. Op de website van FOD Financiën lees ik het volgende voor bestelwagens met enkele cabine: “een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels”.

  3. Als ik het goed begrijp kunnen zijramen of dakramen in principe alleen door erkende constructeurs geplaatst worden? En deze regel staat los van de keuring als LV of camper?

  Dankjewel voor je eventuele input.
  Pieter

  1. Dag Pieter, hieronder de antwoorden op je vragen

   1. Kan maar niet zonder rekening te houden met punt 2. Je kan perfect een LV rijden waar toevallig een camper inrichting in voorzien is achteraan, of eender welke andere inrichting je nodig hebt voor je bedrijf.

   2. Een lichte vracht vereist wel een scheiding tussen cabine en laadruimte. Bij een dubbele cabine moet dat een volledige wand zijn. Bij een standaard cabine volstaat een opstapje (dat is standaard voorzien in de laadvloer normaal) in combinatie met een tralies die enkel achter de zetel van de bestuurder staat. Bij de Fiat Ducato heb je standaard zo’n tralies als je verder niets van opties gekozen hebt. Een volledige wand achter die zetels is een betalende optie daar. Voor Mercedes Sprinter weet ik zo niet meteen wat standaard is.

   3. Zijramen, dakramen, aangepaste stoelen, … allemaal zaken die via een constructeur moeten gebeuren. Staat niet helemaal los van de keuring want als je op de keuring aankomt gaan ze die bekijken op basis van je voertuig categorie (op COC document). Als daar staat dat het een lichte vracht is gaan ze bijvoorbeeld specifiek kijken naar die scheiding cabine laadruimte. Als het een camper is gaan ze kijken of de stoelen en de inrichting er is. Als ze ramen zien die duidelijk niet standaard zijn kunnen ze daar ook bijkomende papier voor vragen. Als je dat via een constructeur hebt gedaan dan zitten die papieren mee in je dossier bij homologatie dus zou dat zo voor te leggen moeten zijn.

   De keuring die moet gebeuren van camper naar lichte vracht na een ombouw is niet anders dan de jaarlijkse keuring. Ik vermoed dat daar de verwarring zit. Wat anders is daar is dat je de wijzigingen moet laten uitvoeren door een constructeur die dan via dienst homologatie ook alles in orde brengt voor een nieuw COC met aangepaste gegevens voor categorie, zitplaatsen enz. Maar eens alles rond is en je gaat opnieuw inschrijven (of gewoon opnieuw keuren met zelfde inschrijving, is voor beide jaarlijks) dan is dat de gewone keuring.

 29. beste Hans
  heel veel info hier waarvoor mijn dank.
  ik zit met het volgende
  ik heb een jumper L3H2 ingeschreven als lichte vracht en zou die zo willen houden.
  tussenschot is eruit (heb ik wel nog) en gaan de laadruimte ombouwen tot woon gedeelte.
  heb intussen 2 dakramen erin zitten (dometic)en zou graag nog zijramen en eventueel 2 achterramen plaatsten (die open kunnen)
  de keuring wist mij te vertellen dat ik alles kan en mag doen met de inrichting. ( keuring in Ichtegem) enkel de ramen moet ik certificaten voor hebben. intussen al rondgebeld (naar installateur van campers) en gezocht maar niemand weet welke certificaten dat ze bedoelen.
  kan u mij hier verder mee helpen?
  alvast bedankt
  mvg
  Stijn

  1. Dag Stijn

   Ik vermoed dat het over COC certificatie gaat die normaal bij aanschaf bij de ramen zitten. Zoniet kun je navragen bij de fabrikant van de ramen of die bestaan. Als het via die weg ook niet lukt kun je nog contact opnemen met homologatie@vlaanderen.be om te weten te komen hoe je die certificatie alsnog kunt bekomen.

   Succes

 30. Ik heb een lichte vracht om gebouwd naar een camper maar wil di keuren als lichte vracht welke keuring station kan ik gaan?

  1. Elk keuringsstation maar je zal en nieuw coc document nodig hebben om door de verder reguliere keuring te geraken. En dat document bekom je via procedure opgestart bij homologatie dienst. In deze video wat meer uitleg

   HOMOLOGATIE van lichte vracht tot CAMPER | Alles over KEURING voor ombouw camper | Camper ZELFBOUW
   https://youtu.be/tcXIZ46ef3A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait